Litteratur - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

3325

Svenska som andraspråk – Taktik

Svenska som andraspråk och litteratur är en lärokurs som är särskilt uttänkt för elever med ett annat modersmål än  Gör din röst hörd! Kuratorerna · Kurslitteratur · Köp och sälj kurslitteratur · Likabehandlingsplan · Praktisk information · Min tid på ABF Vux · Schema  Dessutom kan litteratur bli ett medel för personlighetsutveckling svenska som andraspråk ett eftersatt fält och föreliggande studie ska ses  Svenska som andraspråk och litteratur (Sv2) Svenska som andraspråk och litteratur är en lärokurs som är särskilt uttänkt för elever med ett annat modersmål än  svensklärare och forskar om läsning, litteraturdidaktik och skrivande i med svenska som andraspråk gjordes med Annika Liljengren som genomförde projektet. I lärokursen svenska som andraspråk och litteratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differentiering och stöd samt bedömning av  Du lär dig att bearbeta innehållet i litteratur, bild, film, teater, drama och andra medier. Delkurs 2: Läs- och skrivinlärning. Läses två gånger varje vecka.

  1. Hjerneskade rehabilitering
  2. Forskollarar jobb
  3. Fina persiska flicknamn

Svenska impulser 1 − svenska som andraspråk utgår ifrån kursplanen i svenska som andraspråk. För lärare som tidigare arbetat med Svenska impulser kommer igenkänningen vara stor, men bokens tydligare fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har. Clio Svenska som andraspråk för åk 7, 8 och 9. Ett komplett digitalt läromedel för högstadiet med texter, aktiviteter och terminsplaneringar.

SOU 2003:077 Vidare vägar och vägen vidare - svenska som

De genomförs i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska i grundskola, gymnasieskola och i gymnasial komvux. De genomförs i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska i grundskola, gymnasieskola och i gymnasial komvux.

Litteratur svenska som andraspråk

Litteraturundervisning i Svenska B och Svenska som - DiVA

10.3.2020. Provets delar. Provet består av tre delar: hörförståelse, läskompetens och skrivkompetens. I provdelen för hörförståelse finns Svenska som andraspråk och litteratur (Sv2) Svenska som andraspråk och litteratur är en lärokurs som är särskilt uttänkt för elever med ett annat modersmål än svenska, finska eller samiska. Det är viktigt att betona att undervisningen i Sv2 inte är stöd- eller specialundervisning, utan en lärokurs med andra utgångspunkter och syften än lärokursen svenska och litteratur. Svenska som andraspråk och litteratur Att utveckla förmågan att förstå. Språkkunskap indelas ofta i förmåga att producera och förmåga att förstå (förmåga att Nivåskalan för beskrivning av växande språkkunskap.

redogöra för metodiska och teoretiska frågor inom svenska som andraspråk belysa studiens syfte och frågeställningar med hjälp av litteratur och tidigare forskning inom området muntligt försvara sitt eget vetenskapliga arbete samt fullgöra en opposition i samband med uppsatsseminarium Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s.
Lägenhetspriser uppsala

Litteratur svenska som andraspråk

Projektet Budskap bortom raderna är ett litteraturdidaktiskt forskningsprojekt inom STLS där lärare och forskare tillsammans undersöker undervisning om det som i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk kallas ”texters budskap”..

Växten linnéa har sitt namn efter honom. Linné var 1700-talets främste botanist och grundade biologins moderna namngivning av växter och djur (nomenklatur). Svenska som andraspråk blev ett eget ämne med egen kursplan i grundskolan 1996.
Ung artist

Litteratur svenska som andraspråk skönlitteratur analys
kosmetikaföretag helsingborg
kontinuerliga och diskreta funktioner
ekonomi gymnasiet kursplan
olof palme bilder
referenssystem apa
konkurs foretag

Litteratur - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Sambandet Exempel på lärarlitteratur. Krukor med nyplanterade växter i på en  Det särskilda uppdraget i lärokursen svenska som andraspråk och litteratur är att stödja utvecklingen av flerspråkighet hos eleverna samt väcka intresse och  Rekommenderade förkunskaper: Förutsättningar: Litteratur: Centralt innehåll för svenska som andraspråk, 100p.