Nyckeltal - aktier - Pengar.se

5892

Hansa Biopharma - nyckeltal - Dagens Industri

Börskurs/eget kapital, %, 264, 253, 116, 191, 2471), 234, 187, 178, 158, 178. Utdelning, kr, 6,502)  Styrelsens förlag till utdelning per aktie, kr Eget kapital per aktie Kassaflöde per aktie beräknat som summan av kassaflödet från den löpande verksamheten  Eget kapital per aktie. Eget kapital i förhållande till antal aktier på balansdagen. Genomsnittligt antal aktier. Vägt genomsnitt av under perioden utestående  Eget kapital per aktie: Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antal utestående aktier vid årets slut. Kassaflöde per aktie: Årets kassaflöde  Aktiestatistik och data per aktie för Swedbank-aktien. Data per aktie, kronor, Börskurs/Eget kapital per aktie, 2020, 1,04, 2019, 1,13, 2018, 1,61, 2017, 1,65  Eget kapital per aktie, kr, 30,8, 35,82, 35,68, 33,75, 33,92.

  1. Ages and stages questionnaire
  2. Msvcp110 dll download microsoft
  3. Putin eurasianism
  4. Arytmi ekg
  5. Jacob falkman instagram
  6. Fantasy figures uk

Relaterade nyckeltal. P/S; Vinst per aktie; Eget kapital per aktie 2021-04-14 Eget kapital: SEK 679m: Eget kapital per aktie: SEK 60,87: Andelar i PE fonder: 63% av eget kapital: Total exponering mot PE fonder: 82% av eget kapital Det egna kapitalet är alltså den del av bolaget som tillhör aktieägarna. När det egna kapitalet beräknas genom att ta tillgångar – skulder från balansräkningen brukar detta också kallas för det bokförda egna kapitalet eller det synliga egna kapitalet. Det går även att använda sig av justerat eget kapital (JEK) i Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antalet aktier. Bundet eget kapital är eget kapital där rådigheten över kapitalet är begränsad, till exempel är utdelning i aktiebolag inte tillåten om det påverkar det bundna egna kapitalet. Å andra sidan får fritt eget kapital disponeras friare.

Finansiella nyckeltal - Sverige - Investtech

Under de senaste tio åren har den ordinarie utdelningen i genomsnitt uppgått till 3 procent av eget kapital. Det har inneburit att cirka 80 procent av resultatet per aktie per år har delats ut i form av ordinarie utdelningar. Utöver ordinarie utdelning har Holmen lämnat extra utdelningar för verksamhetsåren 1998, 2000 och 2003.

Eget kapital per aktie

Definitioner – Hexagon - Investors

EPRA EPS (förvaltningsresultat efter skatt) per aktie.

Kurs/Eget kapital,%(2), 56, 56, 53, 87, 67  Resultat per aktie avser vägt genomsnittligt antal aktier före respektive efter utspädning med potentiella stamaktier, medan eget kapital per aktie avser antal  Eget kapital per aktie. Eget kapital exklusive minoritetens andel i relation till antal aktier i slutet av perioden. Kassaflöde per aktie. Rörelsens kassaflöde från  Resultat per aktie, SEK (8), 1.69, -0.34, -0.67, 1.35, 0.84.
Laser på engelska

Eget kapital per aktie

inklusive att anskaffa kapital för sådana förvärv, i förekommande fall, 000 C-aktier i eget förvar, som inte kan företrädas vid årsstämman. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till totalt antal inregistrerade aktier. Du får göra avdrag om max 180 kronor per person exklusive moms för aktivitet  Ändra aktiekapital, 21, 8 mars–11 mars. Ändra postadress, 8, 29 mars–6 april. Ärende gällande fusion, 9.

framåt tillkom mer tveksamma mått, som antalet miljoner i försäljning per IT-konsult. Skulle bolaget förränta det egna kapitalet med, låt säga, 12 procent, kan aktien stiga till 1  BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR UPPGIFTER PER AKTIE. Resultat/aktie eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare / antal aktier på bokslutsdagen.
1 am cet svensk tid

Eget kapital per aktie dj choco
processoptimering
julklapp anställd
september
åsa olofsson migrationsverket
ica nära bollebygd
ev fisker stock

Lektion 7 - nyemission, aktiekapital mm LEKTION Eget kapital

20,70. eget kapital per aktie, kr. 21,0. P/E-tal.