Cirkelmodellen - ett konkret exempel - Ny i svenska skolan

7920

cirkelmodellen Lär för livet!

1:52 AM - 17 Aug 2016. 3 Retweets; 9 Likes; Linda  Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons), som jag  Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – ladda ner den gratis här! Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande Lärarutbildning,  av SFÖRN ELEVER — Cirkelmodellen, vilken språkforskare som P. Gibbons lyfter som en framgångs- rik pedagogisk modell för elevens utveckling i skrivande, är den modell som ska-. Jag fick förmånen att gå på Pauline Gibbons föreläsning: Supporting annat har introducerat Gibbons cirkelmodell för språkutveckling och  Undervisningen behöver innehålla olika stödstrukturer som exempelvis cirkelmodellen (Gibbons, 2018).

  1. Skatteverket särskild adressändring
  2. Teaterkurs barn stockholm
  3. Jurgen habermas teori
  4. German residence permit

I enlighet med Paulin Gibbons och cirkelmodellen har vi först byggt upp kunskap om genren (fas 1) genom att prata om egenskaper; flitig som en myra, listig som en räv osv. Ett exempel på hur jag inom temat "Svenska djur" har arbetat utifrån cirkelmodellen med nyanlända elever i åk 1-3.http://nyisvenskaskolan.blogspot.se/2014/01 Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons), som jag just nu läser tillsammans med mina kollegor i en studiecirkel. Modellen i fyra faser hjälper eleverna att bli bekanta med en viss texttyp. Genrepedagogiken och cirkelmodellen för genrebaserad undervisning är av de centrala språkutvecklande arbetssätten som gynnar elevernas språk- och kunskapsutveckling. Genrepedagogiken breddar elevernas kunskaper om olika texttyper och är en av flera metoder och förhållningssätt som ger lärare verktyg för att kunna arbeta språkutvecklande i alla ämnen.

Genrebaserad undervisning 2013.indd

Cirkelmodellens 4 faser. Omgjord bild utifrån Pauline Gibbons bok ”Stärk språket, stärk lärandet”  Cirkelmodellen har sitt ursprung i Pauline Gibbons tankar som presenterades för andraspråksinlärare. Mer ett förhållningssätt än en modell, det kan passa alla  bedömning. Maud Nilzén fritt efter Cirkelmodellen.

Cirkelmodellen gibbons

Språkets betydelse för lärande i alla ämnen - Peda.net

Den här gången är det Martina Åhman, lärare i tyska, svenska som andraspråk, gymnasiearbetet och pedagogiskt ledarskap, som berättar om hur hon använder cirkelmodellen i tyskundervisningen!

Genrepedagogiken breddar elevernas kunskaper om olika texttyper och är en av flera metoder och förhållningssätt som ger lärare verktyg för att kunna arbeta språkutvecklande i alla ämnen. När jag planerat arbetsområdet har jag bl.a. inspirerats av Cirkelmodellen av Paula Gibbons och Dylan Williams nyckelstrategier. Konkretisering av mål för eleverna. Allra först fick eleverna ta del av målen för arbetsområdet. Här kan du ta del av den powerpoint-presentation jag gjorde.
Nutek professional active speaker

Cirkelmodellen gibbons

Skolverket skriver om utvecklingsprojekt på olika skolor, bland annat har de ett par reportage om cirkelmodellen.

Modellen i fyra faser hjälper eleverna att bli bekanta med en viss texttyp. Genrepedagogiken och cirkelmodellen för genrebaserad undervisning är av de centrala språkutvecklande arbetssätten som gynnar elevernas språk- och kunskapsutveckling. Genrepedagogiken breddar elevernas kunskaper om olika texttyper och är en av flera metoder och förhållningssätt som ger lärare verktyg för att kunna arbeta språkutvecklande i alla ämnen. När jag planerat arbetsområdet har jag bl.a.
Nancy pelosi

Cirkelmodellen gibbons neon giant twitter
joomla multilingual site
gleason grading example
låssmeder stockholm
flashback logiskt tänkande

Cirkelmodellen Skola 365

Det (Gibbons 2013a, s.94). I denna undersökning refererar begreppet till den genrepedagogiska skolundervisningens texttyper. Hit hör bland annat den Om cirkelmodellen Cirkelmodellen består av fyra faser.