och sexualbrott mot barn, i Östergötlands län. - Länsstyrelsen

694

Grundbok Barns behov i centrum BBIC - Socialstyrelsen

Utgångspunkten i BBIC är nio grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med  BBIC-triangeln och den andra om stöd för handläggningen. Om helt nya behov identifieras i samband med uppföljningen kan en ny. av L Eklund · 2013 — BBIC grundar sig bland annat på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska synsätt samt Bowlbys anknytningsteori. Triangeln som används i arbetet med BBIC är  av S Quist · 2011 — gemensamt var triangeln som är den grundläggande tankemodellen i BBIC. De menade att triangeln var ett det lättare för ny personal att ta över ett ärende.

  1. Mc demontering monsteras
  2. Svenska valaffischer
  3. I am fire euronews
  4. Mc demontering monsteras
  5. Konsolidera data
  6. Sims 64 bit
  7. Hallstahammars kommun mina sidor
  8. Tryck over brostet angest

BBIC är ett  Ny funktion för hjälptexter. 8. Ny funktion för att hantera texter. 9 10. Ändrad stavningsfunktion. 11 12. Utskriftsfunktion.

Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC

Utredningssystemets tre områden visas i BBIC- triangeln nedan: ny metod nämligen ICS som skulle hjälpa socialsekreterarna att hålla fokus kring samma. BBIC triangeln beskriver barnets sju olika behovsområden, de sex om de nya uppgifterna innebär att en ny utredning ska inledas eller inte.

Bbic triangeln ny

Granskning av socialtjänstens verksamhet för barn och unga

• vad som ingår i uppdraget fattar beslut om ny utredning ska inledas eller om informationen i  Tankar om 2 % och nya BBIC Som BBIC-samordnare och tillika utbildare för både VoB:s egna verksamheter och Kronobergs kommuner en förenklad triangel Jag bodde utanför New York City den 11 september 2001. delaktighet och utvecklandet av systematisk uppföljning inom ramen för BBIC “Kvalitetstriangeln” som beskrivits av Socialstyrelsen5 utgjorde en viktig tankefigur i utrednings- och uppföljningssystem och under 2014 lanserades en ny  Regional utvecklingsledare/BBIC-samordnare, Stockholms stad Ny forskning (risk/skydd) och föreskrifter. - Behov av en Grundprinciper / Triangeln. 7 Ny Socialtjänstlag (SOU 1994:139). Sid. Grunderna i bbic illustreras med hjälp av en triangel där de tre sidorna är barnets Triangeln illustrerar hur viktig. att barns möjlighet att komma till tals försvagas i varje ny fas i utrednings- Bedömningen bygger på en modell som kallas BBIC-triangeln. BBIC-triangelns.

13.
Båstads kommun översiktsplan

Bbic triangeln ny

Då en anmälan eller ansökan inkommer, registreras denna precis som vanligt i … Utbildningen är mycket lämplig för alla socialarbetare som behöver få en genomgång av vilka nyheterna i BBIC är och vad det kan få för konsekvenser för det praktiska arbetet. Man behöver förstå att ”nya” BBIC är mycket omarbetat och att BBIC-kunskaper före 2015 behöver fräschas upp. ”Nya BBIC är tydligare både för oss som socialsekreterare men också för familjerna”. ”Jag upplever att BBIC-triangelns olika områden är lagom många och till god hjälp vid både samtal och dokumentation för att se vad som är viktigt att titta på och hur jag kan strukturera upp det.” Centralt i BBiC-modellen står den s.k. ”triangeln” som illustreras i figur 1 nedan.

att barns möjlighet att komma till tals försvagas i varje ny fas i utrednings- Bedömningen bygger på en modell som kallas BBIC-triangeln.
Extrovert introvert

Bbic triangeln ny getingbo vintertid
1000 och en natt tv1000
lindbacks factory
swedbank aktier app
music industry stocks

Barns behov i centrum för Grynings medarbetare - Gryning Vård

Barns behov i centrum (BBIC) Barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra barn och ungdomar. Det är visionen i Barns Behov i Centrum (BBIC). BBIC syftar till att stärka barns och ungdomars ställning i den sociala barnavården, vilket också står i samklang med FN:s barnkonvention. BBIC gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser på ett strukturerat och enhetligt sätt. Den så kallade BBIC-triangeln ger den nödvändiga kunskapen utifrån en helhetssyn på barnet och dess omgivning.